Ik hou niet van stilzitten.

Naast mijn betaalde werkzaamheden en het bestaan als moeder in een bijzonder gezin, heb ik uiteenlopende opleidingen en trainingen gevolgd, me ingezet als vrijwilliger en heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. Zo heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van didactiek, verzorging, begeleiding en ondersteuning.

Specialisme
Autisme, in het bijzonder Asperger en hoogbegaafdheid.

Professionele ervaring
Groepsleidster/activiteiten begeleidster bij Stichting De Binckhorst (tegenwoordig ‘Cello’)
Ruim 10 jaar ervaring met het werken op groepen met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en autisme.

Vestigingshoofd bij kinderdagverblijf De Schaepskooi
Alle voorkomende management-, communicatie- en planningstaken bij een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang met 5 vestigingen en 18 medewerkers.

Bestuurslid bij stichting HINT Noord-Brabant
4 jaar actief betrokken bij het behartigen van belangen van hoogbegaafde kinderen en jongeren en het organiseren en geven van lezingen en workshops voor ouders.

Duovoorzitter van de Cliëntenraad bij het Dr. Leo Kannerhuis Brabant
Actief als beleidsadviseur voor raad en directie van een behandelcentrum voor kinderen en jongeren met autisme.

Gezinsbegeleider bij een bijzonder gezin
Begeleiding en ondersteuning van twee kinderen met een stofwisselingsziekte. Bij beide kinderen is er sprake van een lichamelijke beperking en is er sprake van een vorm van autisme / adhd. Ik ondersteun bij dagelijkse activiteiten, verzorging en huishoudelijk werk en ik begeleid één van de kinderen op school.

Privé
Als moeder van een hoogbegaafde zoon met Asperger breed ervaren op het vlak van autisme, opvoeding / didactiek, zorgplannen, PGB, onderwijs, zorg- en leefgroepen en dienstverlening. 

Relevante diploma’s en certificaten
• SPW Sociaal Pedagogisch Werk 4 (MDGO AW)
• Management leidinggevenden kinderdagverblijven
• Orthomoleculaire voedingsleer
• NLP Practitioner
• Reanimatie en verkort EHBO
• Werken met individuele zorgplannen
• Cursus kruidenleer
• Reiki 1&2
• Schoonheidsspecialist – instituut Thomas

Kennis en ervaring
Ik heb kennis en ervaring opgedaan met;
ADHD, angst- en dwangstoornissen, Asperger, autisme, CVA, dementie, epilepsie, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, kanker, leerproblemen, lichamelijke beperkingen, NAH, ontwikkelingsachterstand, sociaal isolement, sociaal-emotionele problemen, spraak-/ taalproblemen, stofwisselingsziekten, terminale ziekte, verstandelijke beperking, ziekte van Parkinson.

Heeft u behoefte aan ondersteuning en iemand die u begrijpt?
Desco Zorg(t)!

Neem contact met me op