Persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding.

De zorg die ik lever sluit aan op voorwaarden die gesteld worden in het kader van PGB en zorg in natura. Ik begrijp de situatie waarin u zit. Mijn zorg is gericht op het zo goed mogelijk en (indien binnen bereik zelfstandig) kunnen functioneren in de maatschappij, nu of in de nabije toekomst. De zorg is ‘doelmatig en redelijk’, zoals voorgeschreven is bij PGB-aanvragen.

Ik heb ervaring met AWBZ, CIZ, Jeugdwet, IKZ, PGB, WMO, ZVW, contact met gemeenten, het opstellen van zorgplannen, het aanvragen van PGB én met dienstverlening voor PGB-houders. ‘Desco Zorg’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik ben in het bezit van zowel een VOG- als een VAR-verklaring.

Concrete voorbeelden..
Ik bied hulp en ondersteuning bij:
• persoonlijke verzorging
• (plannen van) dagelijkse activiteiten (ADL)
• opvoeding / didactiek
• het onderhouden van sociale contacten
en het voortbewegen in en om huis
• denken, concentreren en waarnemen
• oriënteren in tijd, plaats en persoon
• plannen, structureren, ordenen en overzicht krijgen en bewaren
• huishoudelijke werkzaamheden en maaltijden

Heeft u behoefte aan ondersteuning en iemand die u begrijpt?
Desco Zorg(t)!

Neem contact met me op